Programma’s

Zomer 2019: Allround cursus Horse(wo)men

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • EHBO met AED/Hartmassage/Brandveiligheid
 • EHBO met homeopathie voor mens en dier
 • Basis paardenmassage
 • Basiscursus Fitness/groepstraining (Trainingsdag met theoretische- en praktische informatie voor ruiters/amazones en indoor- en outdoor workouts)
 • Lezing over natuurlijk paardengedrag
 • Grondwerk met paarden en de samenhang met dressuur

Afhankelijk van de groep studenten zal deze cursus in het Nederlands of Engels worden gegeven.

Spiegel jezelf en leer jezelf kennen

Dit programma richt zich met name op het zelfbewustzijn en de expressie van gevoelens.
Het programma wordt uitgevoerd gedurende een periode van 6 weken met één sessie per week en bevat onder meer het bewegen op muziek (als choreografie bedoeld om een verhaal te vertellen), spel, drama en sportieve elementen.

De outdoorsessie bestaat uit een combinatie van een jeugd bootcamp in het bos en een omgangssessie met paarden, die de emoties van mensen kunnen spiegelen.

Eindproject is een uitvoering, waarbij de kinderen zelf bepalen, welke onderdelen worden gepresenteerd.
Dit project is reeds met veel succes gegeven bij groep 7 van Basisschool De Hobbit in Leusden.

Groeps-bewegingsprogramma voor kinderen

Speciaal voor kinderen in de leeftijd 6-12 jaar is een groepsprogramma geschreven om maatschappelijke problemen, zoals pesten, overgewicht en ADHD bespreekbaar te maken.

Het programma is erop gericht om integratie te bevorderen en onderling begrip te creëren, waardoor o.a pestgedrag geminimaliseerd wordt.

Beweging in het algemeen, maar vooral ook de beleving van dans, gecombineerd met kring gesprekken zullen in dit programma worden aangeboden.

Het programma bevat geen competitie element, maar wil kinderen de gelegenheid geven om:

 • zelfbewuster in het leven te staan
 • weerbaarder te worden
 • faalangst te verminderen
 • samen te creëren
 • lichaamsbewuster te worden

Dit programma is buitengewoon geschikt voor scholen en verenigingen.
Klik HIER voor een video-impressie van het programma.

Programma ter ondersteuning van een laag zelfvertrouwen, faalangst en licht autistische problemen.

Move2gather biedt tevens maat-programma’s aan. (individueel en in kleine groepen)

Deze programma’s kunnen helpen het zelfvertrouwen te verbeteren en zijn zeer geschikt ter ondersteuning van mensen met licht-autistische klachten.
Naast beweging is bewezen dat ook homeopathie en de omgang met dieren goede resultaten boeken voor mensen met licht-autistische problemen, zoals ADHD, PDD etc.

Martine is naast dans-instructrice ook klassiek homeopaat en werkt veel met paarden waardoor een cursus op maat en naar wens kan worden samengesteld uit de volgende onderdelen:

 

 • bewegingsprogramma
 • kringgesprekken
 • omgang met paarden
 • samenwerking
 • homeopathische ondersteuning

De gemiddele duur van een cursus is 10 weken, maar kan naar wens worden verkort of verlengd. Indien de cursus in groespverband wordt gegeven, is het maximaal aantal deelnemers 8 personen in dezelfde leeftijdscategorie.

De cursus kan op diverse locaties worden verzorgd en is ook zeer geschikt om onder de vlag van andere organisaties te worden uitgevoerd.