Het concept

Move2gather is een concept waarbij het thema zelfexpressie de rode draad vormt.
Ieder mens heeft de behoefte uiting te geven aan zichzelf op zijn/haar eigen manier.

Door dat te doen wordt zelfvertrouwen en weerbaarheid opgebouwd.

Door dit in een groep te doen, kan men van elkaar leren en ontstaat onderling begrip.
In feite leert men van elkaar door samen te bewegen: Move together/Move to gather 
Het doel is het samen verzamelen van mooie momenten, waardoor begrip voor elkaar ontstaat.

Verder is bewegen natuurlijk van belang voor het bereiken van een gezonde leefstijl en het prettigvoelen in lichaam en geest.
Onze Move2gather-activiteiten zijn dansgerichte bewegingsvormen, maar er worden ook andere bewegingsvormen in meegenomen en er wordt zowel indoor als outdoor gewerkt.

De uitvoering

Elk programma van Move2gather is maatwerk en wordt speciaal voor de situatie/doelgroep geschreven.
Dit betekent dat deze programma’s zowel kortdurend als langlopend kunnen worden aangeboden.

Move2gather zorgt voor de opzet, uitvoering en begeleiding van het programma, ondersteunt door lokale medewerkers.

Enkele onderdelen die in alle programma’s voorkomen zijn:

  • Diverse bewegingsvormen (naar keuze)
  • Zelfexpressie en uiting van gevoelens
  • Openstaan voor gevoelens van anderen
  • Samenwerking

Optioneel kan ook gewerkt worden met het “spiegelend” vermogen van paarden of kunnen homeopathische consulten worden toegevoegd.

Indien gewenst kan een programma worden afgesloten met een eindopdracht, zoals een filmopname of uitvoering.
Klik hier voor een overzicht van de specifieke programma’s.

Indien u een video-impressie van een groepsprogramma voor kinderen wilt zien, klik dan HIER.

Martine is lid van Bewust Amersfoort